Vienybės žygis suburia žmones

, Vaidotas Morkūnas ir Neringa Radvilavičienė
Vienybės žygis suburia žmones

Istoriniame metraštyje pirmasis pasirašė Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis.

Pirmą kartą istorijoje didžioji Lietuvos valstybės trispalvė, žmonių rankomis keliaujanti aplink Lazdijų kraštą, subūrė rajono žmones – nuo mokinuko iki senuko – Vienybės žygiui „Apjuoskim Lazdijų kraštą“. Praėjusią savaitę iškilmingo Lazdijų rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu paskelbta istorinio žygio pradžia. Sugiedojus Lietuvos valstybės himną, kiekvienam tarybos nariui pasirašius vėliavos žygį lydinčiame metraštyje, vėliava iš jos šeimininkų – Lazdijų kultūros centro darbuotojų – bei Lazdijų rajono savivaldybės tarybos narių rankų perduota Lazdijų miesto bendruomenei. Ištisa minia žmonių – nuo mokinių iki pareigūnų, buvusių tremtinių – išsirikiavę laukė iš savivaldybės pastato išnešamos vėliavos. 
Lazdijų seniūnė Vaida Gazdziauskienė džiaugėsi aktyviais ir pilietiškais Lazdijų žmonėmis, kurie prisijungė prie akcijos ir visi kartu didžiąją Lietuvos vėliavą nešė iki pat Lazdijų priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos. Lazdijuose vėliavą nešė Lazdijų Šv. Onos parapijos klebonas Nerijus Žvirblys, generolo Adolfo Ramanausko-Vanago 4-oji Lazdijų jaunųjų šaulių kuopa, Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos, mokyklų-darželių „Kregždutė“ ir „Vyturėlis“, Lazdijų viešosios bibliotekos, Lazdijų policijos komisariato, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai. Išdidžiai, su didžiuliu džiaugsmu širdyse trispalvę tarsi vienybės simbolį nešė ir tremtiniai, politiniai kaliniai, laisvės kovų dalyviai. Aktyviai akcijoje dalyvavo ir Lazdijų miesto seniūnijos seniūnaičiai bei miestelėnai.
Kiekviena seniūnija, suvienijusi jėgas su ugdymo bei kitomis įstaigomis, bendruomenės žmonėmis, vienybės žygyje demonstravo savo patriotiškumą, išradingumą ir vieningumą. 
Štai Šlavantų seniūnijoje didžiąją Lietuvos trispalvę lydėjo šarvuoti riteriai ant savo eikliųjų žirgų – Žirgininkų klubo prezidentas Ramūnas Buinauskas ir Šlavantų seniūnijos gyventojas, istorinio žygio iki Juodosios jūros dalyvis, žirgininkas  Algirdas Motiejūnas. Pasipuošę Žalgirio mūšio laikmečio autentiškais rūbais ir ginklais, raiteliai džiaugėsi dalyvavę Vienybės žygyje. „Išties įspūdingas reginys ir džiaugsmas mūsų krašto žmonėms“, – sakė Šlavantų seniūnė Julija Maziukienė.
Prie vienybės žygio Šlavantuose taip pat prisijungė seniūnijos darbuotojai, Šlavantų parapijos klebonas Tadeus Vallian, profesorius habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, politinis bei visuomenės veikėjas Juozas Galdikas, Avižienių med. punkto ir bibliotekos darbuotojos, bendruomenių pirmininkai, seniūnaičiai ir seniūnijos gyventojai. Kaip pasakojo seniūnė, renginį savo apsilankymu su uniformine apranga papuošė Šlavantų seniūnijos gyventojai Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorė Lina Žukauskienė ir Veisiejų girininkijos girininko pavaduotojas Rimas Dzemyda. 
Vienas už kitą išradingesni buvo vėliavos žygio etapai seniūnijose. Kas himną giedojo, kas visą minėjimą surengė, o štai Kapčiamiestyje net šventos Mišios antradienio vidurdienį buvo aukojamos. Vėliavos žygyje Kapčiamiestyje dalyvavo Kapčiamiesčio seniūnas Vidmantas Dambrauskas, seniūnijos darbuotojai, Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai, Kapčiamiesčio girininkas Rimas Pileckas ir kiti girininkijos darbuotojai, Kapčiamiesčio E. Pliaterytės mokyklos direktorius Zigmas Kukučionis ir daugybė mokyklos mokytojų bei mokinių, Kapčiamiesčio ugniagesių komanda, Kapčiamiesčio globos namų direktorė Lina Janulevičienė su darbuotojais ir gyventojais, vaikų globos namai „Židinys“ ir daugybė Kapčiamiesčio miestelio bei seniūnijos gyventojų.
Bene gausiausiu Vienybės žygyje „Apjuoskime Lazdijų kraštą“ dalyvavusių žmonių skaičiumi pasižymėjo Veisiejai, į bendrą būrį sukvietę turbūt visus to krašto žmones. Seniūnas teigė, jog prie didžiosios vėliavos prisilietė per 500 žmonių – prie žygio prisijungė Veisiejų Sigito Gedos gimnazija, Technologijos ir verslo mokykla, Veisiejų miškų urėdija, Socialinės globos namai, Kultūros namai, kaimų bendruomenių atstovai, jaunieji šauliai,   Veisiejų gyventojai. Prie seniūnijos, Santarvės aikštėje, aerobinės gimnastikos grupė, pasipuošusi tautinėmis spalvomis,  sušoko nuotaikingą šokį. Buvo parašyti net trys palinkėjimai Lietuvai, kurie garsiai perskaityti visiems susirinkusiems. „Manau, kad žygis buvo nuostabi veisiejiečių patriotinė akcija“, – sakė seniūnas Z. Sabaliauskas.
Vienybės, patriotizmo dvasia tęsiamas mūsų trispalvės žygis per Lazdijų rajono bendruomenes. 
Antradienį Vienybės žygis „Apjuoskime Lazdijų kraštą“ pasiekė Šventežerio seniūniją. 
Mūsų 30 metrų Lietuvos valstybės trispalvė apjuosė ir buvo nešama per Mikyčius, Janėnus, Šventežerį, Teizus, Stebulius ir Verstaminus. Vienybės žygis per Šventežerio seniūniją prasidėjo Mikyčių kaime. Šiame kaime prie žygio nusprendė prisijungti ir profesorius Juozas Galdikas, kuris ne tik nešė vėliavą, bet ir kvietė visus, dalyvavusius šiame istoriniame žygyje, pasirašyti metraštyje. Žygio sumanytojai teigia, kad ši akcija garsina rajoną, žadina patriotizmo jausmus ir vienybę, kviečia dar labiau mylėti Tėvynę, ją puoselėti, gražinti ir ginti. Mikyčiuose vėliavą nešė Šventežerio seniūnė Aldona Burbienė, vienas stambiausių  rajono ūkininkų Virgis Kazlauskas, buvęs tarybos narys Albinas Sujeta, Mikyčių kaimo bendruomenės pirmininkas Vytautas Norušis, šiame kaime gyvenantys 
Šventežerio mokyklos mokiniai, vadovaujami mokyklos direktoriaus Artūro Čiurlionio, jaunieji šauliai, ūkininkai, kaimo gyventojai. Nešdami vėliavą žmonės dainavo patriotines dainas, o juos dainuoti vis kvietė šio kaimo dainingos moterys bei aktyviausias Mikyčių gyventojas – bendruomenės pirmininkas. Vėliau  kaimo gyventojai susirinko Mikyčių bendruomenės namuose, kur vaišinosi šilta arbata bei blynais, nes tądien buvo švenčiamos ir Užgavėnės. Susirinkusieji kalbėjo apie bendruomenės reikalus. Profesorius Juozas Galdikas domėjosi, kaip gyvena Mikyčių kaimo gyventojai, kokios problemos juos neramina. Šios bendruomenės pirmininkas V. Norušis teigė, kad stengiasi sutvarkyti, suremontuoti bendruomenės namus ir aplinką aplink juos. Svarbiausia, kad žmonės turėtų, kur susirinkti, paminėti šventes. Anot pirmininko, reikia sutvarkyti ir įrengti salę, pakeisti bendruomenės namų stogą. Taigi, darbo ir veiklos bendruomenei yra daug.
Vėliau Vienybės žygis buvo tęsiamas Janėnų, Šventežerio ir Teizų kaimuose. Pakiliai nusiteikę žygeiviai sustodavo prie tuose kaimuose pastatytų kryžių ir paminklų žuvusiems už Lietuvos laisvę, juos pagerbdami uždegdavo žvakutes. Perduodant vėliavą nešti kitai bendruomenei, kiekvienas ją nešęs pasirašydavo metraštyje, taip įsiamžindamas, kad ir jis dalyvavo šiame žygyje. O prie Stebulių kaimo ribos vėliavą pasitiko ir perėmė Stebulių mokyklos mokiniai, mokytojai bei šio kaimo gyventojai. Išradingumu visus nustebino Stebulių kaimo bendruomenės pirmininkas Juozas Adomaitis, armonikos garsais pasitikęs patriotinio žygio dalyvius. Jis kvietė dainuoti patriotinę dainą. 
Vėliava plaikstos trijų spalvų:
Geltona – saulės, kviečių
Spalva, žalioji – pievų, miškų,
Raudona – kančių ir vilčių.
 
Baltijos jūra šaukia tave
Vardu Lietuva, Lietuva.
Baltijos jūros mieliausia dukra
Lietuva, Lietuva, Lietuva.
 
Šią dainą nešdami vėliavą dainavo mokiniai, mokytojai, Stebulių kaimo gyventojai. Žygio dalyviai pastebėjo, kad gražiausiai dainavo Stebulių mokyklos mokiniai – mokytojai juos išmokė. Vėliau atsipūsti žygeiviai sustojo renovuojamoje Stebulių mokykloje, kur mokytojai žygio dalyvius vaišino kaimiškais lašinukais su namine duona, kepta pačios šios mokyklos direktorės Vilijos Padimanskienės. Ir, aišku, blynais. Kaip be jų – juk Užgavėnės. Profesorius J. Galdikas savo ruožtu vaikus vaišino saldainiais. 
Vakar didžioji vėliava savo žygį tęsė Krosnoje, kur ją nešė pats Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis. „Ėjau tuo pačiu keliu, kuriuo prieš eilę metų eita į mokyklą“, – su nostalgija apie dalyvavimą Vienybės žygyje kalbėjo meras A. Margelis. Taip pat vėliavos nešimo ceremonijoje dalyvavo Krosnos parapijos klebonas Juozas Klimavičius.
Vienybės žygis palengva jau baigia savo kelionę, dar aplankys Šeštokų, Būdviečio, Lazdijų seniūnijas.
Iškilmingos vėliavos, apkeliavusios visą Lazdijų rajoną, sutiktuvės vyks Vasario 16-ąją Lazdijų miesto Nepriklausomybės aikštėje.
Vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną – šventiniame minėjime Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje buvo sutikta visą Lazdijų kraštą apjuosusi didžioji Lietuvos valstybės trispalvė.  Tūkstančiai Vienybės žygyje „Apjuoskime Lazdijų kraštą“ dalyvavusių žmonių savo rankomis vėliavą apnešė aplink visą Lazdijų rajoną, užsukdami į kiekvieną seniūniją. Seniūnai savo ruožtu stengėsi kuo pagarbiau ir įdomiau sutikti jiems perduodamą trispalvę. Praėjusią savaitę rašėme, kad akcijos metu buvo ne tik rekordinis dalyvių skaičius, bet ir prasmingų žodžių, skambių dainų ir net šarvuotų riterių, lydėjusių vėliavą.
Iš Krosnos miestelio, kur Vienybės žygyje dalyvavo pats Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, vėliava buvo perduota Šeštokų seniūnijai. Vasario 11 dieną Šeštokų seniūnijos gyventojai, Šeštokų mokyklos bendruomenė, miestelyje esančios įstaigos ir visuomeninės organizacijos – per 200 žmonių – dalyvavo Vienybės žygyje „Apjuoskime Lazdijų kraštą“. Nuo Tremtinių skvero vėliava Šeštokų miestelio gatvėmis buvo nešama į bažnyčią, kurioje sugiedotas Lietuvos himnas, aukojamos šv. Mišios. Nuo vyriausio iki mažiausio eisenoje dalyvavusio gyventojo rankos laikė 30-ies metrų ilgio ir pusantro metro pločio Lietuvos vėliavą, pasirašė istoriniame metraštyje. „Tai turbūt buvo pati geriausia pilietiškumo pamoka, mokanti mylėti, branginti ir saugoti Lietuvą“, – apie akciją ir prie jos prisijungusius žmones kalbėjo Šeštokų seniūnė Liana Audzevičienė. 
Toliau savo žygį didžioji Lietuvos trispalvė tęsė Būdviečio seniūnijoje, kur aplankė Dzūkų, Paliūnų ir Aštriosios Kirsnos kaimus. Kaip teigė Būdviečio seniūnas Arūnas Kundrotas, Vienybės žygyje dalyvavo apie 100 žmonių.
Lazdijų seniūnija Vienybės žygį paminėjo ant Rudaminos piliakalnio, didžiąją Lietuvos trispalvę užnešę, matyt, į aukščiausią vietą. Istoriniame žygyje „Apjuoskime Lazdijų kraštą“ dalyvavo  Lazdijų seniūnijos seniūnas Sigitas Arbačiauskas, seniūnijos darbuotojos, Rudaminos miestelio gyventojai, papuošę savo atlapus trispalvėmis širdelėmis. Lietuvos valstybės trispalvė buvo pagerbta Rudaminos Švč. Trejybės bažnyčioje, kur klebonas – kun. Alfredas Nėnius aukojo šventas Mišias. Po jų Lietuvos valstybės vėliava iš bažnyčios buvo iškilmingai užnešta ant Rudaminos piliakalnio.
Prie Vienybės žygio Lazdijų seniūnijos Dumblio kaime prisijungė ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės vadovybė, pareigūnai ir darbuotojai, kurie kartu su Dumblio kaimo bendruomene per gyvenvietę nešė 30 metrų ilgio trispalvę. 
Prieš iškilmingą trispalvės nešimo ceremoniją gausiai susirinkusius Lazdijų rinktinės pareigūnus bei kaimo žmones Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga pasveikino Lazdijų seniūnas Sigitas Arbačiauskas. Jis pasidžiaugė, kad pirmą kartą istorijoje Lietuvos valstybės trispalvė žmonių rankomis apkeliavo aplink Lazdijų kraštą ir subūrė rajono žmones Vienybės žygiui. 
Lazdijų rinktinės vadovybė, pareigūnai, darbuotojai bei kaimo bendruomenė trispalvę nešė pagrindine kaimo gatve administracinio rinktinės pastato link. Čia vėliava buvo susukta į ritinį, o visi ceremonijos dalyviai pakviesti į rinktinės posėdžių salę.
Rinktinės vadas Virgilijus Raugalė pasveikino Vasario 16-osios proga ir įteikė VSAT vado ir Lazdijų rinktinės vado apdovanojimus pareigūnams ir darbuotojams. Vėliau visus dalyvavusius trispalvės nešimo ceremonijoje pakvietė pasirašyti dokumente. 
Vėliava, apkeliavusi visą Lazdijų kraštą, po dvi savaites trukusios savo kelionės buvo sutikta Lazdijų Šv. Onos bažnyčioje. Ją sugrįžusią iš Vienybės žygio kaip valstybingumo simbolį atnešė Lazdijų seniūnijos žmonės. 
Iki pat Kovo 11-osios didžioji Lietuvos trispalvė kartu su metraštyje pasirašiusių žmonių vardais bus eksponuojama Lazdijų rajono savivaldybės pastato antrojo aukšto fojė. 

Komentarai

Nesuprantu, "kokio velnio"

Nesuprantu, "kokio velnio" ten reikėjo pasirašinėti "kiekvienam tarybos nariui", juk ten buvo net ne Lietuvos vėliava,o tik 'vėliavos imitacija'..? Ir aplamai, šitas "žygis" galėtų pretenduoti, nebent tik į Gineso rekordų knygą, ir jokios kitos prasmės jis čia suvaidinti negali... Galbūt neblogo pinigėlio, organizuodami šitą "paradą" meras ir tarybos nariai iš rajono kasos "išsiplovė"..?
Galėčiau tik pastebėti, kad skaičius,"dalyvavusių" šiose eitynėse yra gerokai iškreiptas, ir gal būt, visas šitas "straipsnis" yra tik tuščiagarbiškumo paradas... Mačiau savo akimis, kai tą "vėliavą" nešė tik... iš mokyklos (pamokų metu) susirinkę nepilnamečiai vaikai... KEISTAS ŠITAS JŪSŲ PARADAS...

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.