Vilkai traukia Lazdijų link – pjauna gyvulius

Vilkai traukia Lazdijų link – pjauna gyvulius

Prieš keletą savaičių Aštriosios Kirsnos medžiotojų būrelio nariui Ričardui Tamošaičiui pavyko sumedžioti vilką.

Vilkai pastaruoju metu itin suįžūlėjo ir jau pjauti gyvulių eina net į gyvenvietes, esančias vos už kelių kilometrų nuo Lazdijų. Vilkai itin dažnai pastebimi Lazdijų seniūnijoje, Staidarų, Marčiukonių kaimuose, Giraitės miške ir gretimose apylinkėse. 
 
Matė vilką Staidarų kaime 
Rajono aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai teigė, kad jie matė Staidarų kaime lakstantį vilką. „Mes praeitą penktadienį apie 5 valandą išsiruošėme į reidą. Užsukome trumpam į Staidarų kaimą. Bevažiuodami pamatėm vilką, kuris nuo mūsų automobilio prabėgo už kokių 30 metrų. Bėgo iš vienos sodybos į kitą, paskui pasuko link hipodromo. Vėliau grįžę iš reido patyrinėjome jo pėdsakus. Iš jų matėsi, kad vilkas vėl sugrįžo į šią gyvenvietę. Reiškia, jis tyko šioje gyvenvietėje grobio, nes jaučia, kad čia tvartuose laikomi galvijai. Vilkas buvo didelis. Prieš tai buvome girdėję, kad vilkai papjovė keleto gyventojų šiame kaime laikomas avis. Gali būti, kad tas avis papjovė būtent šis mūsų matytas vilkas. Aš pirmą kartą gyvenime mačiau vilką“, – sakė rajono aplinkos apsaugos agentūros vedėjas Evaldas Brusokas.
 
Papjovė ir tarybos narių laikomas avis 
Staidarų kaime gyvena rajono savivaldybės tarybos nariai Benius Rūtelionis ir Saulius Petrauskas. Vakar B. Rūtelionis juokaudamas sakė, kad vilkai jau puola 
Lazdijus. „Tas vilkas, kurį matė E. Brusokas, lakstė ne tik po mano sodybą, bet ir po mano kaimynų – V. Pašukonio bei S. Petrausko. Man atrodo, kad jis prieš porą dienų papjovė dvi mano kaimyno S. Petrausko avis, tolėliau gyvenančių Kazlauskų, R. Buinausko bei kitų avis. Jis prieš pusantro mėnesio „patvarkė“ ir keletą mano avių. Dabar savo avis nuvariau į Marčiukonių kaimą prie sodybos, kurią mūsų medžiotojų būrelis yra įsigijęs. Aptvėrėm jas. Prie šių aptvarų jau mačiau vilkų pėdsakų. Taigi, susirinksim visi medžiotojai ir tykosim tų vilkų. Parašykite, kad ir rajono merą kviečiu prisidėti prie šios medžioklės. Juk ne juokas, kai vilkai eina vis artyn Lazdijų. Šiems plėšrūnams juk nesvarbu, kieno avys, jie nesirenka – pjauna visų, nes ėsti nori“, – pusiau rimtai, pusiau juokais sakė savivaldybės tarybos narys  B. Rūtelionis, irgi norintis sumedžioti vilkų.
 
Žinomas žirgininkas tykos plėšrūno
Praeitą savaitgalį dviejų avių neteko Marčiukonių kaime gyvenantis rajono žirgininkų klubo prezidentas bei ūkininkas Ramūnas Buinauskas. Jis teigė, kad už 200 metrų nuo namų taip pat matė vilką. „Buvau namuose, kai apie 21 valandą išgirdau šuns lojimą. Kadangi žinojau, kad šiose apylinkėse siaučia vilkai, aš išėjau pažiūrėti ir pašvietęs prožektoriumi pamačiau, kaip iš avių  aptvaro galingais šuoliais išbėgo didžiulis vilkas. Laiku užėjau, nes visos avys jau buvo suvarytos – vilko užspeistos į aptvaro kampą ir jeigu būčiau nesureagavęs, jas vilkas galėjo visas išpjauti. Mat pirmas papjovęs jis įgauna azarto, tokio sportinio pykčio, nesitraukia ir toliau puola kitas. Dvi avis jis jau buvo papjovęs ir jas įvaręs į balą – negyvas radau vandenyje gulinčias. Kadangi su savimi turėjau medžioklinį šautuvą, tai juo iššoviau į viršų, kad pabaidyčiau ir vilkas negrįžtų gyvulių draskyti toliau. Tos dvi avys buvo žiauriai papjautos – žaizdos kaklo srityje, vienai net nuplėšta ausis. Jos tiesiog gulėjo vandenyje, negyvos plūduriavo paviršiuje. Ištraukiau jas. Apžiūrėjau, per kur vilkas galėjo įeiti. Radau vieną plyšį aptvare, per kur jis pralindo. Tą plyšį buvo padarę bebrai, nes per jį traukė medžių šakas. Dar mane nustebino palikti pėdsakai. Vilko pėdsakai nuo šuns šiek tiek skiriasi, vilko yra pailgesni, nes priekinės kojų pagalvėlės nesueina su užpakalinėmis. Taigi galvoju, kad tas avis galėjo papjauti ir didelis šuo arba vilko ir šuns hibridas. Juk vilkai būna susikryžminę su šunimis. Ne visai tie pėdsakai panašūs į grynakraujo vilko. Man kiti ūkininkai, laikantys avis, pasakojo, kad jie matė didelį juodą šunį, kuris pjovė jų gyvulius. Jų kalbose gali būti tiesos. Kaip ten bebūtų, aš sau pažadėjau žvėrį vis tiek sumedžioti, nes net neabejoju, kad jis vis tiek ateis prie mano avių“, – sakė R. Buinauskas.
Žinomas žirgininkas teigė, kad šiemet vilkai iš viso papjovė jau 9 jo avis. „Pavasarį, gegužės mėnesį, po vilkų vizito netekau 7 avių. Jas tik ką buvau išvaręs į ganyklą. Dabar netekau dar dviejų“, – teigė žirgininkas.
Prieš keletą savaičių rajono spaudoje buvo rašyta, kad Aštriosios Kirsnos medžiotojų būreliui pavyko sumedžioti vieną vilką. Tai pirmas nušautas vilkas rajone. Tačiau kalbinti medžiotojai net neabejoja, kad jų per medžioklės sezoną bus sumedžiota daugiau, nes tai leidžia įstatymai.

Komentarai

Rašyti komentarą

Šis laukelis yra nebūtinas. Tačiau jeigu įvesite, jis bus laikomas privatus ir nerodomas viešai.
Emocijos
:)|(:(:beer::bigsmile:$)8)J):davie:>):glasses::D:love::X:~:O:8):steve::p;)
CAPTCHA
Šis klausimas yra skirtas nustatyti ar tai tikras lankytojas ir apsaugo nuo automatinių šlamsto pranešimų.
Vaizdinė CAPTCHA užduotis
Įrašykite simbolius iš paveikslėlio.